Kết quả xổ số Bắc Ninh 18-11-2009

Kết quả sổ xố ngày - 18/11/2009

ĐB 99266
Nhất 74338
Nhì 92668 25499
Ba 43403 55001 79904
92822 63892 53386
9511 5477 9460 7101
Năm 8921 3332 2716
1142 4344 9246
Sáu 658 701 630
Bảy 97 36 50 23
Đầu
0 03, 01, 04, 01, 01
1 11, 16
2 22, 21, 23
3 38, 32, 30, 36
4 42, 44, 46
5 58, 50
6 66, 68, 60
7 77
8 86
9 99, 92, 97
Đuôi
0 60, 30, 50
1 01, 11, 01, 21, 01
2 22, 92, 32, 42
3 03, 23
4 04, 44
5
6 66, 86, 16, 46, 36
7 77, 97
8 38, 68, 58
9 99