Kết quả xổ số Bắc Ninh 20-04-2016

Kết quả sổ xố ngày - 20/04/2016

ĐB 20075
Nhất 78609
Nhì 80029 99762
Ba 62331 26982 36075
34050 97841 32810
7905 4912 1723 1827
Năm 2265 4668 7745
1122 7290 6088
Sáu 906 755 461
Bảy 20 03 26 09
Đầu
0 09, 05, 06, 03, 09
1 10, 12
2 29, 23, 27, 22, 20, 26
3 31
4 41, 45
5 50, 55
6 62, 65, 68, 61
7 75, 75
8 82, 88
9 90
Đuôi
0 50, 10, 90, 20
1 31, 41, 61
2 62, 82, 12, 22
3 23, 03
4
5 75, 75, 05, 65, 45, 55
6 06, 26
7 27
8 68, 88
9 09, 29, 09